Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Comic: A retro gamer’s confession

I’ve been feeling a lot like this lately, so here’s a pathetic MS-PAINT comic to make things worse. Feel free to download it, paint or alter it to your heart’s content and post it back. It’ll be an interesting experiment.

a retro gamer's resolution

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου